• Gesloten
 • Heesch
 • Fysiek domein
 • 32 - 36 uur per week
 • 97.50 per uur
 • 03-07-2023
 • 6 maanden

Wat ga je doen?

De opdracht houdt in dat je als planoloog ruimtelijke procedures begeleidt. Daarnaast geef je planologisch beleidsadvies.

 • je begeleidt ruimtelijke procedures. In 2023 ligt het accent op het afhandelen van bestemmingsplanprocedures;
 • je implementeert veranderingen op het gebied van ruimtelijke ordening en daaraan gerelateerde wet- en regelgeving, met name de WRO / Omgevingswet;
 • je begeleidt projecten en bewaakt de planning, voortgang en het budget en stelt voortgangsrapportages op;
 • je doet voorstellen over het wijzigen van bestaand beleid en over het ontwikkelen van nieuw beleid;
 • je geeft daar waar relevant, planologisch beleidsadvies;
 • je stemt met relevante disciplines binnen de eigen organisatie af en neemt actief deel aan relevante overleggen;
 • je vervult inhoudelijke taken binnen het werkveld van Ruimtelijke Ordening;
 • je houdt je collega’s scherp en bevordert inhoudelijke discussies over de kwaliteit van het werk;
 • je bent strategisch gesprekspartner voor MT en bestuur en geeft daarbij adviezen over ruimtelijke procedures.

Wat vragen we van jou?

Voor de tijdelijke invulling van deze functie ben je op basis van je expertise en ervaring (nagenoeg) direct inzetbaar en in staat zelfstandig je weg te vinden.

 • Je hebt een opleiding op tenminste HBO-niveau (bij voorkeur planologie of vergelijkbaar);
 • je hebt minimaal 1 jaar ervaring op het gebied van ruimtelijke opgaven bij de gemeentelijke overheid. Dit betekent dat je planologische procedures kunt begeleiden. Bestemmingsplannen en bezwaar- en beroepsprocedures kennen voor jou geen geheimen;
 • je hebt actuele kennis van ruimtelijke ontwikkelingen, inclusief kennis van Wro, Wabo en Omgevingswet;
 • je hebt kennis van en ervaring in het vakgebied en inzicht in de aangrenzende beleidsterreinen;
 • je hebt ervaring met participatietrajecten waarbij verschillende doelgroepen betrokken zijn (burgers, maatschappelijke instellingen, partners in bestaande netwerken);
 • je bent communicatief sterk, zowel mondeling als schriftelijk;
 • je bent een sterke persoonlijkheid, hebt natuurlijk overwicht en overtuigingskracht. Je houdt van bouwen en vernieuwen;
 • je hebt een goed gevoel voor maatschappelijke, bestuurlijke en politieke verhoudingen;
 • je weet mensen te enthousiasmeren en te stimuleren;
 • je hebt een dienstverlenende, pragmatische, zakelijke en resultaatgerichte instelling;
 • je herkent je in onze kernwaarden: Samen, Aandacht en Moed.

Overige informatie

Klein genoeg voor overzicht, groot genoeg voor uitdaging: dát is Bernheze. Zij zijn een groene gemeente die bestaat uit 5 woonkernen. Ongeveer 200 medewerkers werken samen met bedrijven, instellingen en 32.000 inwoners. Zij omarmen moedige initiatieven vanuit de kern en de werkvloer, dit zorgt voor mooie kansen om te verzilveren. Hier heb jij impact. Want hoe kleiner de schaal, hoe zichtbaarder het resultaat. Zij staan midden in de samenleving, net als ons gemeentehuis. Tijdens een lunchwandeling loop je zo het prachtige buitengebied of het centrum van Heesch in met volop winkelaanbod. Hybride werken doen ze al jaren, op basis van vertrouwen in elkaar. Vertrouwen maakt dat we kunnen bouwen. Samen, met aandacht en moed.

Heb je een vraag over deze opdracht?

Camiel de Hoogt

Camiel de Hoogt

Recruitment adviseur

camiel.dehoogt@haert.nl

06 - 46 17 82 90